Ravnatelj Stručna služba Epidemiologija Ekologija Mikrobiologija Školska medicina Služba za jz i soc. medicinu
Upisi u Srednju školu

POSTUPAK IZDAVANJA :

POTVRDE  LIJEČNIKA ŠKOLSKE MEDICINE ZA UPIS  U SREDNJU ŠKOLU  - o ispunjavanju zdravstvenih zahtjeva

1. Ispuniti  Upitnik za upis u srednju školu
2. Uz Upitnik priložiti:  recentne medicinske dokumentacije ukoliko boluje od kronične bolesti, te ako postoji Rješenje o tjelesnom oštećenju i Rješenje o primjerenom programu obrazovanja ili stručno mišljenje Službe za profesionalnu orijentaciju HZZ-a

Sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i preporučenom načinu rada dokumentaciju navedenu pod 1. i 2. dostaviti  e-poštom nadležnom školskom liječniku ( pogledati prema završenoj školi u kontaktima ).  Po uvidu u dostavljenu medicinsku dokumentaciju školski liječnik će Vam javiti termin i način podizanja potvrde.

VAŽNO!

Prilikom dolaska na pregled, u pratnji smije biti samo jedan roditelj, a dolazi se točno u vrijeme termina za pregled.

Sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama, prije ulaska u ustanovu i čekaonicu, djeci i pratnji će se mjeriti tjelesna temperatura.

Djeca i odrasli u pratnji s febrilitetom i respiratornim simptomima neće biti primljeni. !!!

Odrasle osobe u pratnji molimo da dođu sa zaštitnom maskom.

Prije ulaska na pregled, roditelj će ispuniti Izjavu o mogućem riziku zaraze SARS-CoV-2 virusom za sebe i dijete

Online ispit higijenskog minimuma

ZZJZ BBŽ vijesti i obavijesti
NARUČIVANJE ZA BRZI ANTIGENSKI TEST

Za testiranje se potrebno naručiti na bro ...više

COVID-19 Cijepljenje bez najave

BJELOVAR:

Tijekom RUJNA pacijen ...više

! NOVO ! SEROLOŠKO TESTIRANJE NA SARS - Cov -2

! NOVO ! SEROLOŠKO TESTIRANJE NA SA ...više


ZZJZ BBŽ publikacije i radovi
NARUČIVANJE ZA BRZI ANTIGENSKI TEST

Sva prava pridržana © ZZJZ BBŽ 2021 | web design & development TECHLAB